Nem szükséges energetikai tanúsítványt készíteni


  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, azonban az alapterületi korlát a teljes épületre és nem a rendeltetési egységre vonatkozik! Tehát egy épület földszinti üzleténél -mint önálló rendeltetési egység- ha az kisebb mint 50m2 akkor is kell rá energetikai tanúsítványt készíteni,
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre ,
  • hitéleti rendeltetésű épületre ,
  • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,  
  • jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre ,
  • mezőgazdasági rendeltetésű épületre ,
  • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3 ,
  • azokra az épületekre, ahol a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, 
  • műhely rendeltetésű épületre; 
  • levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre,