Energetikai tanúsítvány készítése

- eladáskor és bérbe adás esetén - 

 

2012.01.01-től ellenérték fejében történő tulajdon átruházás és az egy évet meghaladó ingatlan bérbeadás esetén energetikai tanúsítvány kiállítása szükséges, amennyiben az érintett épület vagy rendeletetési egység nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal*.


Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén az energetikai tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.


Az elkészült tanúsítványt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adnia, a bérlőnek be kell mutatnia.


Amennyiben nincs az ingatlannak tanúsítványa, úgy annak elkészítéséhez szükséges dokumentumok listája a SZÜKSÉGES ALAPADATOK menüben olvasható.

 

*A meglévő energetikai tanúsítvány  érvényes ha: 

  • a kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 10 év 
  • a tanúsítvány hatálya alatt az épületre vonatkozó  jogszabályban meghatározott követelményértékekben és magában a jogszabályban nem történt változás 
  • ha az épületen a tanúsítvány kiállítása óta nem történt energiafogyasztást befolyásoló épületszerkezeti, épületszigetelési, épületgépészeti vagy világítási rendszert érintő változtatás.